Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Kardiologia: 3000

Kardiologia - 2015 wiosna (114 pytań)

Kardiologia - 2003 jesień (119 pytań)

Kardiologia - 2004 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2004 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2005 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2006 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2006 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2009 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2010 jesień (118 pytań)

Kardiologia - 2012 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2014 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2007 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2008 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2013 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2011 jesień (120 pytań)

Kardiologia - 2010 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2003 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2005 wiosna (118 pytań)

Kardiologia - 2007 jesień (119 pytań)

Kardiologia - 2008 wiosna (118 pytań)

Kardiologia - 2009 wiosna (120 pytań)

Kardiologia - 2011 wiosna (120 pytań)