Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Reumatologia: 2520

Reumatologia - 2015 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2004 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2004 jesień (0 pytań)

Reumatologia - 2005 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2006 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2006 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2009 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2010 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2012 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2014 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2007 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2008 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2013 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2011 jesień (120 pytań)

Reumatologia - 2010 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2005 wiosna (119 pytań)

Reumatologia - 2009 wiosna (120 pytań)

Reumatologia - 2011 wiosna (120 pytań)