Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Periodontologia: 1680

Periodontologia - 2015 wiosna (120 pytań)

Periodontologia - 2009 jesień (0 pytań)

Periodontologia - 2010 jesień (120 pytań)

Periodontologia - 2012 jesień (0 pytań)

Periodontologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Periodontologia - 2014 jesień (120 pytań)

Periodontologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Periodontologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Periodontologia - 2013 jesień (0 pytań)

Periodontologia - 2011 jesień (0 pytań)

Periodontologia - 2010 wiosna (0 pytań)

Periodontologia - 2007 jesień (120 pytań)

Periodontologia - 2009 wiosna (120 pytań)

Periodontologia - 2011 wiosna (120 pytań)