Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Hipertensjologia: 1440

Hipertensjologia - 2015 wiosna (119 pytań)

Hipertensjologia - 2009 jesień (119 pytań)

Hipertensjologia - 2010 jesień (119 pytań)

Hipertensjologia - 2012 jesień (120 pytań)

Hipertensjologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Hipertensjologia - 2014 jesień (119 pytań)

Hipertensjologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Hipertensjologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Hipertensjologia - 2013 jesień (0 pytań)

Hipertensjologia - 2011 jesień (0 pytań)

Hipertensjologia - 2010 wiosna (0 pytań)

Hipertensjologia - 2011 wiosna (120 pytań)