Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Neonatologia: 2040

Neonatologia - 2015 wiosna (120 pytań)

Neonatologia - 2006 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2009 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2010 jesień (119 pytań)

Neonatologia - 2012 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2012 wiosna (0 pytań)

Neonatologia - 2014 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2008 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2014 wiosna (0 pytań)

Neonatologia - 2013 wiosna (117 pytań)

Neonatologia - 2013 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2011 jesień (0 pytań)

Neonatologia - 2010 wiosna (0 pytań)

Neonatologia - 2003 wiosna (0 pytań)

Neonatologia - 2007 jesień (117 pytań)

Neonatologia - 2009 wiosna (120 pytań)

Neonatologia - 2011 wiosna (120 pytań)