Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Geriatria: 1680

Geriatria - 2015 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2009 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2010 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2012 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2012 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2014 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2008 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2014 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2013 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2013 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2011 jesień (0 pytań)

Geriatria - 2010 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2003 wiosna (0 pytań)

Geriatria - 2011 wiosna (0 pytań)