Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Alergologia: 2760

Alergologia - 2015 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2003 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2004 jesień (115 pytań)

Alergologia - 2005 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2006 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2006 jesień (117 pytań)

Alergologia - 2009 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2010 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2012 jesień (119 pytań)

Alergologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2014 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2007 wiosna (119 pytań)

Alergologia - 2008 jesień (119 pytań)

Alergologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2013 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2011 jesień (0 pytań)

Alergologia - 2010 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2005 wiosna (119 pytań)

Alergologia - 2007 jesień (120 pytań)

Alergologia - 2008 wiosna (118 pytań)

Alergologia - 2009 wiosna (120 pytań)

Alergologia - 2011 wiosna (120 pytań)