Łączna liczba pytań z egzaminów PES w naszej bazie z dziedziny Angiologia: 720

Angiologia - 2015 wiosna (120 pytań)

Angiologia - 2009 jesień (120 pytań)

Angiologia - 2012 wiosna (120 pytań)

Angiologia - 2014 wiosna (120 pytań)

Angiologia - 2013 wiosna (120 pytań)

Angiologia - 2011 jesień (0 pytań)