U 54-letniego pacjenta z rozpoznanym AIDS stwierdzono na dnie oka rozległe zmiany zlokalizowane głównie na obwodzie, z „palczastymi” wypustkami skierowanymi w kierunku bieguna tylnego układającymi się głównie wzdłuż naczyń. Zmiany o charakterze rozlanego obrzęku siatkówki z wysiękami waciastymi i licznymi krwotokami śródsiatkówkowymi tworzyły obraz opisywany często jako „serek homogenizowany z keczupem”. W związku z powyższym u pacjenta rozpoznano: