Chory lat 21 skierowany do kliniki z powodu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego od kilku miesięcy. W wywiadzie zwrócono uwagę na duże spożycie soku grejpfrutowego (ok. 1 l dziennie). Ponadto brak obciążenia rodzinnego w kierunku nadciśnienia tętniczego. W badaniu przedmiotowym bez istotnych odchyleń od stanu prawidłowego. W badaniach biochemicznych jonogram w surowicy: Na-135 mmol/l K-3,5 mmol/l. Jonogram w DZM Na-50 mmol/dobę, K- 60 mmol/dobę. ARO-0,5 ng/ml/h, aldosteron 5 ng/dl. W rozpoznaniu należy wziąć pod uwagę:
1) zwiększenie wydzielania kortyzolu;
2) blokowanie 11-βHSD2 sokiem grejpfrutowym;
3) blokowanie 11-βHSD1 sokiem grejpfrutowym;
4) blokowanie receptora mineralokortykoidowego sokiem grejpfrutowym.
W leczeniu należy:
5) zalecić odstawienie spożycia soku;
6) stosować leki blokujące sterydogenezę;
7) stosować glukokortykoidy.
Prawidłowe odpowiedzi to: