Kryterium przerostu lewej komory serca (LVH) u pacjentów z całkowitym blokiem prawej odnogi pęczka Hisa obejmuje: