Wskaż prawidłowe stwierdzenia dotyczące nadciśnienia białego fartucha:
1) występuje częściej u ludzi młodych;
2) występuje częściej u osób starszych i kobiet;
3) występuje częściej u palaczy tytoniu;
4) w leczeniu hipotensyjnym zaleca się jedynie postępowanie niefarmakologiczne;
5) rozpoczęcie farmakoterapii uzależnia się od obecności powikłań narządowych oraz skumulowanego ryzyka sercowo-naczyniowego.
Prawidłowa odpowiedź to: