W ostatnim czasie zwraca się uwagę, że działaniem niepożądanym chemioterapii może być nadciśnienie tętnicze. Za potencjalnie istotne w patogenezie nadciśnienia tętniczego towarzyszącego leczeniu farmakologicznemu nowotworów uważa się:
1) zmniejszenie gęstości naczyń;
2) zwiększenie napięcia układu współczulnego;
3) miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej;
4) retencję płynów;
5) dysfunkcję śródbłonka;
6) wpływ na szlaki sygnałowe związane z tlenkiem azotu.
Prawidłowa odpowiedź to: