Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące leczenia miażdżycowego zwężenia tętnicy nerkowej (ZTN):
1) głównym celem leczenia jest spowolnienie progresji choroby oraz ograniczenie powikłań niedokrwiennych;
2) w leczeniu niefarmakologicznym wskazane jest zalecenie ograniczenia wysiłku fizycznego;
3) optymalną metodą leczenia nadciśnienia tętniczego, o ile nie ma przeciwwskazań, jest zastosowanie inhibitora konwertazy lub sartanu;
4) w badaniu CORAL nie zaobserwowano korzyści z rewaskularyzacji zwężonej tętnicy nerkowej dla funkcji nerek, kontroli ciśnienia i zmniejszenia umieralności.
Prawidłowe odpowiedzi to: