(1) W przypadku rodzinnych zespołów o podłożu genetycznym, w skład których wchodzi guz chromochłonny, istotne znaczenie mają badania genetyczne członków rodziny. (2) Konieczne jest u tych osób wykonanie oznaczeń hormonalnych oraz badań obrazowych celem wczesnego wykrycia choroby.