Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego jest zalecany w następujących sytuacjach klinicznych, z wyjątkiem: