Mechanizm rozwoju nadciśnienia tętniczego w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek obejmuje wszystkie podane poniżej, z wyjątkiem: