55-letni mężczyzna mimo przyjmowania 10 mg amlodypiny, 10 mg bisoprololu i 2,5 mg indapamidu na dobę ma średnie wartości ciśnienia w dzień 160/95 mmHg. Stanowi to podstawę do: