Zgodnie z zaleceniami PTNT eplerenon w leczeniu nadciśnienia tętniczego może być stosowany jako lek: