Na podstawie wytycznych PTNT 2011 u chorego 40-letniego z nadciśnieniem tętniczym (150/90 mmHg), z grubością kompleksu intima-media tętnicy szyjnej 1,1 mm, bez innych czynników ryzyka i subklinicznych uszkodzeń narządowych należy zalecić w zakresie terapii hipotensyjnej: