W terapii hipotensyjnej pacjenta z dną moczanową preferowanym lekiem w monoterapii jest: