Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące farmakoterapii nadciśnienia tętniczego u pacjentów ze współistniejącą cukrzycą wg zaleceń PTNT 2011:
1) lekiem pierwszego wyboru jest inhibitor konwertazy angiotensyny;
2) lekiem pierwszego wyboru jest lek blokujący receptor angiotensyny;
3) lekiem drugiego wyboru w terapii skojarzonej jest każdy β-adrenolityk;
4) lekiem drugiego wyboru w terapii skojarzonej jest każdy antagonista wapnia;
5) lekiem drugiego wyboru w terapii skojarzonej jest każdy diuretyk.
Prawidłowa odpowiedź to: