Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące skojarzonej terapii nadciśnienia tętniczego według zaleceń PTNT 2011: