Wskaż, które z poniższych uznawane są za czynniki ryzyka, u wszystkich pacjentów z nadciśnieniem tętniczym:
1) nikotynizm;
2) hipertrójglicerydemia;
3) obwód pasa ≥ 80 cm;
4) stężenie kreatyniny 1,3 mg/dl;
5) ciśnienie tętna > 55 mmHg.
Prawidłowa odpowiedź to: