U 50-letniego chorego bez obciążającego wywiadu rodzinnego, z podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego 152/90 mmHg, glikemia na czczo 104 mg/dl, BMI 28 kg/m2, obwód pasa 95 cm, stężenie kreatyniny 1,2 mg/dl, stężenie LDL 129 mg/dl. Dotychczas nieleczony. Zgodnie z zaleceniami PTNT 2011 należy zastosować: