50-letni prawnik, bez obciążonego wywiadu rodzinnego, zgłosił się do lekarza z powodu podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego 152/90 mmHg. Glikemia na czczo 104 mg/dl, BMI 28 kg/m2, obwód pasa 95 cm, stężenie kreatyniny 1,25 mg/dl, stężenie LDL cholesterolu 129 mg/dl. Dotychczas nieleczony. Oceń ryzyko sercowo-naczyniowe u pacjenta i wybierz właściwy sposób postępowania: