U chorej 50-letniej z nadciśnieniem tętniczym, przerostem lewej komory i jaskrą, leczonej pełną dawką ARB i 25 mg hydrochlorotiazydu w godzinach porannych i amlodypiną 5 mg w godzinach wieczornych (pomiar gabinetowy BP 140/90 mmHg, w ABPM 135/85 mmHg, profil dobowy dipper) należy rozważyć: