Wskaż prawdziwe zdania dotyczące antagonistów receptora angiotensyny II (ARB):
1) podawanie ARB prowadzi do zwiększenia stężenia angiotensyny II w osoczu i pobudzenia receptorów AT2;
2) podawanie ARB prowadzi do zwiększenia stężenia aldosteronu w osoczu;
3) podawanie ARB prowadzi do zmniejszenia aktywności reninowej osocza;
4) agonistyczne działanie ARB w stosunku do receptorów PPAR-γ prowadzi do zwiększenia insulinowrażliwości;
5) przewlekłe stosowanie ARB prowadzi do zwiększenia stężenia w osoczu angiotensyny (1-7) działającej naczyniorozszerzająco. Prawidłowa odpowiedź to: