Metaanalizy Lindholma i wsp. (Lancet 2005) oraz Bangalore i wsp. (JACC 2008) dotyczyły: