Przeciwwskazaniem względnym do stosowania beta-adrenolityków w terapii hipotensyjnej wg zaleceń PTNT 2011 nie jest: