Wskaż nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące nadciśnienia tętniczego będącego powikłaniem terapii onkologicznej:
1) nadciśnienie tętnicze w populacji chorych na nowotwory złośliwe występuje częściej niż w populacji ogólnej;
2) cytostatyki mogą indukować nadciśnienie tętnicze poprzez bezpośredni wpływ hemodynamiczny wynikajacy z wielogodzinnych wlewów dożylnych;
3) cisplatyna zwiększa przepuszczalność śródbłonka, może prowadzić do wzrostu czynników prozakrzepowych w osoczu i zwiększenia grubości kompleksu intima-media;
4) 5-fluorouracyl (5-FU) powoduje zmianę funkcji śródbłonka i skurcz komórek mięśni gładkich;
5) nadciśnienie tętnicze indukowane cisplatyną najczęściej obserwuje się u chorych z rakiem żołądka.
Prawidłowa odpowiedź to: